Miễn phí lắp đặt bếp điện âm và bếp từ âm Maadela

Miễn phí lắp đặt bếp điện âm và bếp từ âm Maadela

Miễn phí lắp đặt bếp điện âm và bếp từ âm

Quý khách khi mua Bếp từ âm và Bếp điện âm của Maadela sẽ được nhận chương trình hỗ trợ lắp đặt như sau:

1. Sản phẩm áp dụng: Bếp điện âm hoặc Bếp từ âm

2. Thời gian áp dụng: Từ 15/08/2022 đến 31/12/2022.

3. Nội dung chương trình:

Khách hàng khi mua sản phẩm Bếp điện âm hoặc Bếp từ âm từ hệ thống đại lý của Maadela và đăng ký lắp đặt sản phẩm sẽ được miễn phí lắp đặt tại nhà. Gói lắp đặt không miễn phí công cắt đá.

0868566977 - 0855557737